Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Przejdź do stopki

Koła zainteresowań

Treść

Rok szkolny 2023/2024

Koło czytelnicze: 1a

Koło czytelnicze „Mole książkowe”: 1b

Koło artystyczne „Kolorowe zabawy”: 2a

Koło matematyczno-przyrodnicze: 2b

Koło matematyczne: 2c

Koło matematyczne: 3a

Koło matematyczne: 3b

Koło przyrodnicze „Tropem Świetlika”: 3c

Koło z języka angielskiego: 6a

Koło z języka angielskiego: 6b

Koło z języka niemieckiego: 7a

Koło z języka niemieckiego: 7b

Koło z języka niemieckiego: 7c

Koło matematyczne: 8a

Koło matematyczne: 8b

Koło z języka polskiego: 8a

Koło z języka polskiego: 8b

498598